Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengningsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Verdi - og lånetakst bolig og næring
Verditakst er et dokument som beskriver verdier som bl.a. byggekostnad for eiendommens bygninger, verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet, normal tomteverdi, normal salgs- og en anbefalt låneverdi.
For landbrukseiendommer har konsesjonsloven og odelsloven  begrensninger ved verdisetting. Også andre forhold som for eksempel boretter kan være verdibegrensende for en eiendom.
For næringseiendommer og andre konsesjonsbetingede eiendommer gjelder spesielle regler for verdisetting.

Hva inneholder en verditakst?

Verditakst er et dokument som beskriver verdier.  
Dette gjelde
r:

  • Byggekostnad for eiendommens bygninger.

  • Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet.

  • Normal tomteverdi.

  • Teknisk verdi for bygninger

  • Normal salgs- og en anbefalt låneverdi ved behov.

  • Leieinntekter

  • Kapitaljusteringer m.m.

Arealmålinger

Vi kontrollmåler areal med laser type Leica disto i de fleste boliger som vi får vite skal selges. Dette for at selger skal unngå tvistesak om arealsvikt. 

Hvor lenge er en verditakst gyldig?

Gyldigheten av en verditakst, sett ut fra dagens svingende marked, er ca 1/2 år.  Ta kontakt med utførende oss for oppdatering,

  

   

Bestill din takst her

Du kan bestille taksten din ved å fylle ut opplysninger i skjema som du henter her 


Hva legger du frem ved besiktigelse?
Hent oversikten her Prislisten for takster m.m. kan du hente her
 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne