Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengningsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Sprengningsteknikk
Sprengningstekniske løsninger er et av ITEV AS sine spesialfelt.
Vi tilbyr løsninger over og under jord, setter opp sprengningsplaner , risikovurderinger, foretar rystelsesmålinger og eiendomsbesiktiger. Utover bistår vi forsikringsselskaper, politi og brannvesen i sprengningsrelaterte saker.
Vi utfører også betongsprengning og andre typer spesialoppgaver innen sprengning.
 

Betongsprenging
ITEV utfører betongsprenging
Betongsprenging er et godt supplement til dagens rehabliteringsmetoder for bruer og kaier. Å sprenge bort betong for å frilegge armering eller fjerne deler av betongkonstruksjoner med tanke på utbedring eller påbygging er et godt alternativ til dagens metoder.

Metoden går i korthet ut på å bore en rekke små grunne hull som deretter fylles med spesialsprengstoff. Typisk bormønster er 15 x 15 cm i 7 - 10 cm dypt hull, slik at man kommer under armeringen.

 Prisliste sprengningsteknikk- hent prisliste

 

Sprengingsplaner
Sprengningsplaner skal i sin helhet utarbeides før sprengningsarbeidet igangsettes.
Planen skal beskrive alle farer som kan oppstå ved sprengningsarbeidet. 
Formålet med planen er å redusere risikoen for at uforutsette hendelser inntreffer.
Planen skal danne grunnlag for at alle nødvendige verne- og sikringstiltak iverksettes.
ITEV bistår Dere med å utarbeide sprengingsplaner, risikoanalyser m.m.
 


Sprengningskader
ITEV utarbeider skaderapporter i forbindelse med sprengningsskader.
Det finnes uttalige av varianter av skader, der grunneiere kan ha fått eller påstår å ha fått skader som følge av sprengningsarbeider. : Noen ganger må slike skader kontrolleres og vurderes av sakkyndige personer som ITEV.
Dette er en kompetanse vi har og kan bistå forsikringsselskap, byggherrer, entreprenører eller privatpersoner med: Vi bistår også i tvistesaker.

 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne