Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Rystelsesmåling - Vibrasjonsmåling
Rystelsesmålinger et av våre spesialfelt innen sprengningsteknikk Vi påtar oss oppgaver fra mindre byggeprosjekter til større og mer omfattende byggeprosjekter/anleggsarbeider.
Rystelsesmåling utføres for å kontrollere om dem utførende part følger de grenseverdier som er fastsatt i forbindelse med sprengingsarbeidet m.v.


Rapporter - SMS tjenester
Måleresultater fra rystelsesmålere kan enten skrives ut eller man velger å få resultater sendt via mobiltelefon.
Denne tjenesten er en løsning flere og flere byggherrer/ entreprenører velger. Ca 4 sek etter at sprenging er utført vil skytebas, anleggsleder, prosjektleder m.v. få inn tekstmelding på sin mobiltelefon, der resultater av rystelses kan avleses i display på mobil. Kan benyttes på alle mobiler, og sendes til opptil 10 personer.
På denne måten kan alle involverte følge med i sprengingsarbeidet til enhver tid, samtidig som man slipper å lese av resultater på måleren.


Hvordan oppstår rystelser?
Hvis en forstyrrelse initieres på overflaten av et elastisk materiale i form av sprenging, slag
påvirkning fra en vibrator, et kjøretøy osv. vil denne forstyrrelse spre seg til omkringliggende
områder i form av spenningsendringer som forplanter seg som bølger i materialet. Fjell og
jord, stein og andre løsmasser vil i denne sammenheng oppføre seg som elastiske materialer.
Hvis konstruksjonen på forhånd er påkjent på grunn av andre ytre forhold så som setninger i
fundamentene, overbelastning etc. kan sprekker oppstå selv om tilleggsspenninger fra
rystelser er meget beskjedne.


Prisliste rystelsesmåling - hent prisliste her
 

Grenseverdier etter NS 8141
Grenseverdier for sprengingsarbeider, peling/spunting, anleggstrafikk m.v. fastsettes og beregnes etter egen standard, NS 8141.
Vi bistår byggherrer, entreprenører m.m. med vurdering og beregning av grenseverdier i forbindelse med mindre eller større sprengingsarbeider/anleggsarbeider.
verdier settes ofte inn i overordnet sprengingsplan

Kontakt oss for nærmere opplysninger


Rystelsesmålere


Ing. Trond Eeg Vatne AS har samarbeidsavtale med Dyno Consult på utleie av rystelsesmålere,
lufttrykksmålere m. v

Vibrasjonsmåling/rystelsesmåling er blitt en forutsetning ved sprengingsarbeider de siste år og inngår også som en del av de lovpålagte tiltak som regulerer sprengingsarbeider  Vibrasjonsmåling er en kontroll av de fastsatte grenseverdier teknisk konsulent/geolog har angitt som veiledende for prosjektet og som kontroll av de risikovurderinger som ligger til grunn. Videre er det et godt verktøy for å optimalisere sprengingsarbeidet. Måling av rystelser er også en dokumentasjon ovenfor byggherrer/utbyggere, forsikringsselskap m.m. og kan avklare ansvarsforhold knyttet til skader.Vi lagrer, arkiverer og holder ajourføring av alle måledata.


 

 


 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne