Registrering av besiktigelse på eiendom i forbindelse med sprengningsarbeider
Du har fått et brev fra oss der vi orienter om de sprengningsarbeider som skal skje i ditt område.
Vi har i brevet bedt om tillatelse til å foreta forhåndsbesiktigelse av din/deres eiendom.
Dersom du tillater en slik forhåndsbesiktigelse eller ikke ønsker en forhåndsbesiktigelse ber vi deg om å fylle inn  opplysninger i skjematuren under
I feltet merknader kan du f. eks skrive når du ønsker er befaring. Dato og kl. slett.
Når du har skrevet inn de opplysningene du kan, trykker du på send knappen, og skjemaet blir automatisk sendt via vår database.
Du vil få en tilbakemelding via e - post (dersom du har det) når skjemaet er mottatt. Vi tar kontakt med deg.


Ja takk, vi ønsker forhåndsbesiktigelse
Nei takk, vi ønsker ikke forhåndsbesiktigelse


Grunneier(e)
 
Gnr

Bnr:

Firma( dersom grunneier er et firma eller tilsvarende:

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

E-postadresse:Kryss av for eierform forhåndsbesiktigelsen
gjelder  for:

Enebolig
Rekkehus
2 mannsbolig
Aksjeleilighet
Andelsleilighet
Obligasjonsleilighet
Selveierleilighet
Tomt
Fritidseiendom
Forretningslokale
Næringsbygg
Annet (beskriv i merknader)


Kryss av for eierform
Selveier
Borettslag, andelseier m.m.
Festet (tomt e.l.)


Ønsker befaring (dato)

Kl. slett
Merknader
 

Tilbake til hovedsiden