Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
 

Råd og tips

Hent kartinformasjon fra din egen adresse

Her kan du hente ut kartinformasjon fra din egen adresse ved å legge inn adresse eller GNR/ BNR (Gårdsnummer og bruksnummer)
Du kan hente opplysninger om;
 - Stedsnavn
 - Adresser
 - Bygningsmessige anlegg
 - Samferdsel
 - Byggesaker
 - Bygninger
 - Bydeler

 - Vann og vassdrag
 - Ledninger
 - Flyfoto
 - Kyst og land

Gå til
kartinformasjonssiden


HVA MÅ BYGGEMELDES, OG HVA ER UNNTATT?

Meldepliktige tiltak - og tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling, forutsettes å være i samsvar med planbestemmelser (reguleringsplan og kommuneplanen NB ta kontakt med plan- og bygningskontoret hvis de er i tvil eller har spørsmål!) og teknisk forskrift. For disse arbeidene gjelder "Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker" SAK §§ 2 og 7


 


Hvordan måler vi areal?

Når du/dere bestiller en takst hos ITEV må vi gjøre de rette forberedelser for å sikre at alle arealer i taksten blir riktig.
Arealer måles ved hjelp av en elektronisk avstandsmåler. I tilegg kontroller vi arealer på tegninger m.m.
Måleren er et avansert instrument som måler med 100 % nøyaktighet.
Med denne måleren kan vi blant annet måle:   kvadrater - lengder - Volum (m³)
ITEV benytter LEICA sine måleinstrumenter


 

 

 


 

 

Reklamasjonsnemnda

Nemnda behandler klager på takster og tilstandsrapporter på boliger og fritidshus som er utarbeidet fra og med 1. juni 2002.

Formålet med nemnda er å gi brukere av taksttjenester en rimelig og rask klageadgang, samt å danne retningslinjer for bransjen ved at innholdet av "god takstmannsskikk" utmeisles.

Det er Forbrukerrådet, Norsk Byggvurdering og Takstinstitutt AS, NTRF Norges Tilstandsrapportforbund, NITO Takst og NTF Norges Takseringsforbund som arbeider i nemnda. Nemnda skal i hver sak bestå av en formann og to medlemmer; én fra forbrukersiden og én fra bransjesiden.

Nemnda behandler klager på takstmenn som er medlemmer av en av de fire medlemsorganisasjonene. Et annet kriterium for klagebehandling er at oppdraget må falle inn under virksomhet som er godkjent av organisasjoneneSlik klager du
Er du misfornøyd med en vare eller tjeneste du har kjøpt? Da vil forbrukerrådet  gjerne hjelpe deg!

Klageveilederen gir deg oversikt over rettighetene dine og hjelp til å skrive klagebrev.

Klageveilederen ber deg velge ut den problemstillingen som passer best til det forbrukerproblemet du har. Valgene du gjør bestemmer hvordan klagebrevet ditt blir. Til slutt fyller du inn dine egne opplysninger om saken.

Brevet skriver du ut, undertegner og sender til den som har levert varen eller tjenesten du klager på.

Hvis du og motparten (selgeren) ikke blir enige, hjelper klageveilederen deg med å sende en klage til Forbrukerrådet eller en annen klageinstans.


Du kan velge om du vil bruke klageveilederen på bokmål eller nynorsk. "Start klagerettleiaren" gir nynorsk versjon

Gå til klageveilederen fra forbrukerråde
t

 


Hvor innhenter vi opplysninger om din eiendom?
Når vi utarbeider en takst er vi pliktig til å kontroller at skjøte, dokumenter m.m. inneholder de rette opplysninger.
Eiendommer kan være på festet grunn, ha servitutter og de kan også ha spesielle forhold som ikke fanges opp ut at vi kontrollerer
dette utover det som du/dere har gitt av opplysninger til oss. Når vi innhenter opplysninger om din eiendom m.m. benytter vi
interenttportalen infotorg.no.

Her går vi inn på eiendomsregisteret med brukernavn og passord.
under ser du hvilke avgifter vi betaler for å hente inn de rette opplysninger
Ofte er det nok med å benytte seg av en tjeneste.
Hva vi benytter kommer frem på din fakturaoversikt fra oss

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne