Priser på takster, tilstandsrapporter, vibrasjonsmåling m.m. fra ITEV AS
VÅRE TIMEPRISER ER 760- EKS MVA. FAKTURA SENDES NÅR OPPDRAGET ER UTFØRT. 30 DAGERS  BETALINGSFRIST, DERSOM IKKE ANNET ER AVTALT
REISETID FAKTURERES MED 560,- PR MEDGÅTT TIME. TRANSPORT ETTER STATENS REGULATIVER.

VED NYE OPPDRAG SENDES OPPDRAGSBEKREFTELSE

BOLIGTAKSTER I HORDALAND FYLKE                                                            Tilbake til hovedsiden
 
Leiligheter, andel, aksje m.m.     Prisliste på informasjon som kommer i tillegg
(Opplysninger innhentes kun ved behov) KILDE: INFOTORG.NO
Leiligheter opp til 120 m2 Timepris a 760,-    
Leiligheter over 120 m2 Timepris a 760,-   Hjemmelsforhold kr 8,- + mva
 Rekkehus, tomannsbolig     Hjemmelsforhold kr 50,-,- + mva
Rekkehus og halve tomannsboliger Timepris a 760,-   Grunndata kr 5,- + mva
Eneboliger     Bygningsopplysninger kr 8,- + mva
Eneboliger opp til 200 m2  Timepris a 760,-   Servitutter kr 25,- + mva
Eneboliger over 200 m2 Timepris a 760,-   Historikk hjemmel kr 4,- + mva
Tomter     Historikk Heftelser kr 30,- + mva
Boligtomter Timepris a 760,-   Historikk Servitutter kr 30,- + mva
Fritidseiendommer     Leieavtaler kr 56,- + mva
Hytter opp til 120 m² Timepris a 760,-   festeavtaler kr 5,- + mva
Hytter over 120 m² Timepris a 760,-   Ubekreftet utskrift på skjerm kr 120,- + mva

TILSTANDSRAPPORTER HORDALAND FYLKE
NB! Her er verditakst tatt med i prisen

 
Leiligheter, andel, aksje m.m.  
Leiligheter opp til 120 m2 Timepris a 760,-
Leiligheter over 120 m2 Timepris a 760,-
 Rekkehus, tomannsbolig  
Rekkehus og halve tomannsboliger Timepris a 760,-
Eneboliger  
Eneboliger opp til 200 m2 Timepris a 760,-
Eneboliger over 200 m2 Timepris a 760,-
Fritidseiendommer  
Hytter opp til 120 m² Timepris a 760,-
Hytter over 120 m² Timepris a 760,-

SKADETAKSTER I HORDALAND
Type skade/omfang    
*Skadetakst bolig eller leilighet fra kr 760,- pr time
*Skadetakst sprengningsarbeider fra kr 760,- pr time
*Vi tar forbehold om skadeomfang

NÆRINGSTAKSTER I HORDALAND FYLKE:
Type eiendom    
Seksjoner som kontorer, butikklokaler *   Timepris
Bygårder *   Timepris
Næringsbygg *   Timepris
Næringstomter *   Timepris
Leievurderinger   Timepris
*Vi tar forbehold om eiendommens størrelse i disse priser.

ENDRING AV TIDLIGERE TAKSTER BESTILT GJENNOM ITEV
Leiligheter, andel, aksje m.m. Ny befaring Uten befaring
Leiligheter opp til 120 m2 kr 1000 -
Leiligheter over 120 m2 kr 1100  
 Rekkehus, tomannsbolig    
Rekkehus og halve tomannsboliger kr 1200  
Eneboliger    
Eneboliger opp til 200 m2 kr 1200  
Eneboliger over 200 m2 kr 1600-  
Fritidseiendommer    
Hytter opp til 120 m² kr 1300,-  
Hytter over 120 m² kr 1500,-  

BYGGELÅNSKONTROLL
Type eiendom    
Eiendommer   4 promille av byggelånet
Bygårder *   5 promille av byggelånet
Næringsbygg *   7 promille av byggelånet
*Vi tar forbehold om eiendommens størrelse i disse priser, samt eventuelle avtaler
med bank eller forsikringsselskap


BOLIGSALGSRAPPORT MED BILDER, VIDEO FOR NETT ELLER TILSVARENDE
Ta kontakt for pris


LIGNINGSTAKSTER I HORDALAND FYLKE
* HER GJELDER SAMME PRISER SOM FOR BOLIGTAKSTER

SKATTETAKSTER
* AVTALES SÆRSKILT MED KOMMUNE ELLER OPPDRAGSGIVER DERSOM OFFENTLIG ANBUDSPRINSIPP
TIMEPRIS
KM GODTGJØRELSE ETTER STATENS SATSER

Eiendomstype - skattetakster  
Leilighet, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, tomt eller hytte Kr  450,- pr. time
Næring Kr  565 ,- pr time

RYSTELSESMÅLINGER FRA ITEV
Beskrivelse Pris
Leie av UVS 1500 GSM måler Kr 140 - pr. dag*
Leie av UVS 500 - 600  måler Kr 140.- pr. dag*
Montering av måler Kr 1440,-
Flytting av målere Kr 760 - pr. time
Loggføring og arkivering Kr 760 - pr. time
Nedmontering av målere Kr 760 ,- pr. time
Transport/reise Statens regulativer

* Leiepris gjelder kun ved montering, flytting, og loggføring utført av ITEV

Sprengingstekniske løsninger fra ITEV

Beskrivelse Pris
Utarbeidelse av sprengingsplaner Kr 760,- pr time
Fastsetting av grenseverdier etter NS 8141 Kr 760,- pr time
Deltakelse i sprengningsarbeider Kr 760,- pr time
Eiendomsbesiktigelse Kr 760,- pr time
Grunneierkontakt/ombud Kr 760,- pr time
Transport/reise Statens regulativer

SPRENGNINGSTEKNISKE TJENESTER , BYGGELEDELSE, MV  ELLER ANDRE FAGOMRÅDET UTOVER OVENNEVNTE PRISER
Pris avtales med oppdragsgiver etter forespørsel eller anbudsregler

Alle priser er eks. moms.  25% mva kommer i tillegg. Kjøring/overnatting belastes kunde etter statens regulativer

Ved bestilling av tjenester hos ITEV AS -  Vennligst oppgi:
Navn
Adresse
Postnummer - Sted
Telefon
e - post
Fakturaadresse. dersom ikke det samme
Ansvarsnummer - prosjektnummer eller tilsvarende

På denne måten kommer faktura til den rette person!

Faktura sendes etter at oppdrag er utført. ved større oppdrag faktureres av konto
Ved for sen betaling 14 d. påløper rente og gebyr, dersom ikke annet er avtalt med oppdragsgiverHar du spørsmål om priser ta kontakt!