Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Logg inn tjenesten 

Prosjekter som pågår nå:
Bybanen i Bergen
Akademske kvarter
Mongstad

Rapporter - Rystelser
Måleresultater fra rystelsesmålere kan enten skrives ut eller man velger å få resultater sendt via mobiltelefon.
Denne tjenesten er en løsning flere og flere byggherrer/ entreprenører velger. Ca 4 sek etter at sprenging er utført vil skytebas, anleggsleder, prosjektleder m.v. få inn tekstmelding på sin mobiltelefon, der resultater av rystelses kan avleses i display på mobil. Kan benyttes på alle mobiler, og sendes til opptil 10 personer.
På denne måten kan alle involverte følge med i sprengningsarbeidet til enhver tid, samtidig som man slipper å lese av resultater på måleren.


Sprengningsplaner på logg inn.
Hvis en forstyrrelse initieres på overflaten av et elastisk materiale i form av sprenging, slag
påvirkning fra en vibrator, et kjøretøy osv. vil denne forstyrrelse spre seg til omkringliggende
områder i form av spenningsendringer som forplanter seg som bølger i materialet. Fjell og
jord, stein og andre løsmasser vil i denne sammenheng oppføre seg som elastiske materialer.
Hvis konstruksjonen på forhånd er påkjent på grunn av andre ytre forhold så som setninger i
fundamentene, overbelastning etc. kan sprekker oppstå selv om tilleggsspenninger fra
rystelser er meget beskjedne.

 

Naboinformasjon - sprengningsinformasjon
Logg deg inn på følgende måte.
Skriv inn ditt navn og adresse i en tekstmelding og send denne til 90506173. Du vil deretter får oppgitt brukernavn og passord til lukkede sider.

Logg inn NCvib.com

Ta kontakt

Brukernavn:

Passord: