Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
 

Linker
Bransje og interesseorganisasjoner

DBE Direktoratet for brann-og eksplosjonsvern. Oversikt over regler og forskrifter.
Fagrådet for våtrom Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.
Glassbransjeforbundet Glassbransjeforbundets web-side med frobrukersider og nyheter.
GRIP  Senteret for bærekraftig produksjon og forbruk.
Huseiernes Landsforbund Web-side med pressemeldinger, juridisk hjelp, kurs.
IFI Institutt for farge og interiør.
Lyskultur Samarbeidsorganisasjonen for lys og belysning i Norge.
NABU Norske Arkitekter for en bærekraftig utvikling. Oversikter over arrangementer, verksteder, publikasjoner og databaser.
NAAF Norsk Astma og Allergiforbund. Informasjon om bla inneklima og "kunnskap for et bedre liv".
NAL Norske Arkitekters Landsforening.
NIL  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening.
NORSAS Norsk kompetansesenter for avfall og gjenvinning.
Norsk Brannvern Forening Webside om informasjon, nyheter, kurs, kampanjer.
Norsk Form Senter for design, arkitektur og bygningsmiljø
Norsk hytteforbund Alt om hytter mht avtaleverk og jus.
Den Norske skytebasforening Informasjon om sprengningsarbeider m.m.
NPA Norges Praktiserende Arkitekter.
Statens strålevern  Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet.
VVs-info     VVS informasjon as skal bidra til størst mulig lønnsomhet for en samlet VVS-bransje.

Byggesaker

Brønnøysundregisteret Oversikt over tillatelser og autorisasjoner innen bygg og anlegg.
Bærum kommune Tips og orientering om byggesaksbehandling.
Forbrukerrådet Test av ulike boligrelaterte varer og tjenester
Husbanken Informasjon om låneordninger mm.
Info-torget Kommunikasjon og informasjon i byggesaksprosessen.
Miljødepartementet Planlegging for alle.
Oslo kommune Hovedside, Plan- og bygningsetaten.
Norges Byggstandardiseringsråd Oversikt over juridiske standarder innen byggebransjen med mer.
Riksantikvaren Nyheter, kulturminnevern- og forvaltning, lover, publikasjoner/ registre.
Statens bygningstekniske etat Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak.


 

 

Forskning og læreinstitusjoner

AHO Arkitekthøgskolen i Oslo.
BFR (svensk) Byggforskningsrådet, Sverige.
BYGGFORSK Norsk Byggforskningsinstitutt.
CICERO Senter for klimaforskning
NIBR Norsk Institutt for by- og regionforskning.
NILU Norsk Institutt for luftforskning.
NIVA Norsk Institutt for vannforskning.
NOVA Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
NTNU Fakultet for arkitektur Plan og Billedkunst.
SFT Statens forurensningstilsyns web-side med søktjeneste.
SHKS Statens håndtverk og kunstindustriskole.
TI Teknologisk Institutt med informasjon om bygg og innemiljø samt møbel- og treindustrien
Bygg og Anleggskolen Entreprenørbransjens opplæringgsenter
 


 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne