Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Sprengningskurs kl A og B
Bergen 24 -25 -26 April 2009
Sted: Ålesund
Kontakt oss for påmelding
 

Fagbrevkurs Bygg og Anlegg
Oppstart 01.09.2009
Kontakt oss for påmelding


Lærling møter bedrift
Et fagkurs for faglige ledere og faddere som arbeider med lærlinger i Ba - bransjen

Gjør som SKANSKA AS, benytt oss til å utvikle et kurs der fokus er rettet på rekruttering, opplæring og holdningsarbeid og der faglig leder, tillits-mannsapparatet og faddere for god praktisk pedagogisk instruksjon og veiledning
Kontakt oss for påmelding
40 t. Oppfriskningskurs
Skytebaser/anleggsledere/ formenn
I
2008 arrangerer Bygg og Anleggskolen AS er oppfriskningskurs for alle skytebaser
i Norge. Kurset er spesialtilpasset for bransjen og tar sikte på å heve skytebasens kompetanse innen områdene:
- Sprengingsplaner
- Rystelsesmåling
- Fastsettelse av grenseverdier NS 8141
- Ansvar ved sprengingsarbeider
- Forsikringsskader
- Arkivering og loggføring av planer
- Tennplaner og bruk av Nonelsystemet
- Sprengingsplaner m.m. på PC.
Vi anbefaler at deltakere har tilgang til egen pc, men ikke et krav.
1 helgesamling + 2 prosjektoppgaver hjemme, der en av disse er å utarbeide
sprengingsplaner for en aktuell jobbsituasjon.
Kontakt oss for påmelding


ADR - kurs
Bergen 24 -25 -26 April 2009
Sted: Bergen
Kontakt oss for påmelding


Plan- og bygningsloven
Kommer

Sted: Bergen
Kontakt oss for påmelding

Kvalitetssikring i byggeperioden
Kommer
Sted: Bergen
Kontakt oss for påmelding
 

 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne