Hva legger du frem ved befaring av eiendom?

Under taksering av eiendom kommer ITEV AS til å kontrollere en rekke dokumenter som kommer fra forskjellige kilder.
Dette gjelder både for selveierboliger, eierseksjoner, aksje- og borettslagsleiligheter og næringseiendommer.

Enebolig   Leilighet   Boligsameie   Borettslag
Ferdigattest / brukstillatelse   Fellesutgifter   Felleutgifter

 

Husleieblankett
Forsikringsbevis   Forsikringsbevis   Forsikringsbevis

 

Leiekontrakt
Kommunale avgifter   Ligningsverdi   Ligningsverdi

 

Ligningsverdi
Ligningsverdi   Målebrev   Målebrev (eventuelt)

 

Målebrev (eventuelt)
Målebrev   Offentlige avgifter   Plantegninger

 

Plantegninger
Situasjonskart   Plantegninger   Regnskap (siste år)

 

Regnskap (siste år)
Skjøte / festekontrakt   Seksjoneringsbegjæring   Skjøte

 

Tidligere takst
Tegninger   Skjøte / festekontrakt   Tidligere takst

 

Vedtekter
Tidligere takst   Tidligere takst   Vedtekter

 

Årsberetning (siste år)
        Årsberetning (siste år)

 

Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)
        Årsoppgave fra forretningsfører (siste år)