Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Eiendomsbesiktigelse
Eiendomsbesiktigelse er et av våre spesialfelt innen sprenging og generelt takseringsarbeid. Vi påtar oss oppgaver fra mindre byggeprosjekter til større og mer omfattende byggeprosjekter/anleggsarbeider.
Skal du registrere din eiendom hos ITEV - hent skjema her
 

Setningskontroll
I forbindelse med større byggeprosjekter er det ofte hensiktsmessig å utføre setningskontroll. Spesielt er dette kanskje viktig på bygninger som er fundamentert på løsmasser.
Setningsbolter monteres som oftes på grunnmur.
ofte blir det utført en førstegangsmåling - 0 - måling, som følges opp
med kontrollmålinger utover i byggeperioden.
Setningskontroll kan inngå som en del av våre totalleveranser eller som separate løsninger. Ta kontakt for ytterligere informasjon.


Nabovarsler
Navovarsling i forbindelse med sprengingsarbeider eller andre anleggsarbeider kan vi utføre.
Det finns mange mennesker som kan bli og blir urolige i nærheten av et byggeprosjekt der det utføres sprengingsarbeider.  ITEV utfører rystelsesmåling, eiendomsbesiktigelse og vil i denne sammenheng komme i kontakt med mange naboer.

Som en del av vårt tjenestetilbud bistår vi naboer og alle involverte rundt sprengingsområder.
Vi lytter og forklarer for å skape trygghet for alle involverte parter.
Dette er og blir en lønnsom investering for alle parter.

Informasjon til grunneiere legges også ut på egne nettsider via siden logg inn

logg inn finner du som grunneier, rettighetsinnehaver, eier av bygninger m.m. oversikt over dokumenter, planer, informasjon og varsling
som er gjennomført i forbindelse med sprengningsarbeider.
Tjenesten er ny og krever brukernavn og passord for å få tilgang til dokumenter.
Alle dokumenter er utarbeidet som PDF filer og krever at du har installert Adobe acrobat reader installert på din PC.
Adobe reader kan du laste ned her
Get Adobe Reader

Har du fått brev e.l. om varsling av sprengningsarbeider m.m. er det nederst på arket oppgitt brukernavn og passord for å komme inn på aktuell informasjon.
 

Bygningsbesiktigelse

Bygningsbesiktigelse skal til hensikt gi en objektiv beskrivelse av byggenes utvendige og innvendige tilstand. Alle eksisterende kommer frem i våre beskrivelser. Bygningsskader som kan oppstå som resultat av anleggsarbeider skal enkelt kunne skilles ut fra eksisterende skader. Skader som kan oppstå på grunn av anleggsarbeider vil i hovedsak skyldes rystelser fra sprengingsarbeid, pele/spuntarbeider, komprimeringsarbeider og senkning av grunnvannsspeilet/poretrykksreduksjon

 


Bygningsbesiktigelsen
Bygningsbesiktigelsen utfører vi i hovedsak utvendig og innvendig i alle rom i alle etasjer i de hus/bygninger som blir oppgitt i kontrakter/anbudsdokumenter eller etter egen vurdering i samråd med byggherre.
Bygningsbesiktigelsen skjer ved bruk av egen skjematur og bruk av foto og video med tale.
For hver bygning gir vi en karakteristikk av den vedlikeholdsmessige tilstand. Alle innvendige murflater undersøkes for riss, sprekker og bom. Det legges ofte spesiell vekt på murflater belagt med keramiske fliser, inkl svømmebasseng og takskader.
Fuktskader og andre vannlekkasjer registreres og beskrives detaljert i våre skjematurer. heng i dører og vinduer, punkterte vinduer, tegn til setningsskader skal også registreres.


 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne