Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering
 
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
 

Byggeledelse
 

Planlegger du bygging av bolig, næringsbygg eller annen entreprenør virksomhet trenger du en byggeleder.

Kontakt oss for uforbindtlig tilbud på byggeledelse og oppfølging av byggevirksomheter

ITEV kan tilby

  • byggeledelse for typer oppdrag som nybygg, rehabilitering, anlegg og mindre boligbygningsprosjekter
  • Ryddig byggesak og kvalitetsmessig utført
  • Forkalkyler

Erfaring

ITEV har lang erfaring med prosjekt og byggeledelse fra en rekke byggeprosjekter. Ofte vil en utbygger ha behov for ITEV sine tjenester helt ifra idestadiet og frem til ferdig bygg. Vi kjenner prosessen i forhold til offentlige myndigheter og kan bistå med rådgivning, kalkyler, forprosjekt og byggeledelse. Alt etter hvilket prosjekt som skal realiseres, og hvordan kunden ønsker organiseringen, vil vi foreslå arbeidsmetode og omfang på våre ytelser. Et tilbud fra oss er selvsagt uforpliktende.

 


Prisliste Byggeledelse - hent prisliste her

 


 

 

 


 

 

Byggeledelse fra ITEV
Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås. En byggeleder fra oss skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeid som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Byggelederen er byggherrens representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Vi er i tillegg et bindeledd mellom byggherre og utførende håndverkere.  Generelt er det byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av inngåtte kontrakter og prosjektmateriale
 Har du et mindre prosjekt der det er behov for byggeledelse?
Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeledelse. Byggelederens fagkunnskap gir tiltakshaver trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggekontrakten, samt at de valgte løsninger er i henhold til plan og bygningslov og utført etter god håndverkstradisjon.
Derfor kan det også være et naturlig behov for deg som liten byggherre å ha en byggeleder til å kunne utføre rutinemessige kontroller på husbygningsprosjekter m.m.


Ta kontakt med oss for nærmere avtale og

 


Hvor innhenter vi opplysninger om din eiendom?
Når vi utarbeider en takst er vi pliktig til å kontroller at skjøte, dokumenter m.m. inneholder de rette opplysninger.
Eiendommer kan være på festet grunn, ha servitutter og de kan også ha spesielle forhold som ikke fanges opp ut at vi kontrollerer
dette utover det som du/dere har gitt av opplysninger til oss. Når vi innhenter opplysninger om din eiendom m.m. benytter vi
interenttportalen infotorg.no.

Her går vi inn på eiendomsregisteret med brukernavn og passord.
under ser du hvilke avgifter vi betaler for å hente inn de rette opplysninger
Ofte er det nok med å benytte seg av en tjeneste.
Hva vi benytter kommer frem på din fakturaoversikt fra oss
Kostnader ved byggeledelse
Mange mener byggeledelse er kostbart i forhold til nytten.  Dette vil ikke være tilfellet i et byggeprosjekt som er preget av mye problemer og dårlig arbeid.  Her vil man fort spare inn utgiften til en byggeleder, som vanligvis ikke er større enn 1-2 prosent av de totale byggekostnader.  Tilstedeværelsen av en byggeleder som har ført til at det ikke har blitt noen problemer er småpenger i forhold til det motsatte.  Entreprenører forholder seg ofte annerledes til en profesjonell byggeleder enn en amatør. 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne