Om ITEV Selskapsinformasjon Bygg og Anleggskolen AS Godkjenninger
Logg inn Kontakt oss Referanser Hovedside
Sprengningsteknikk  - Rystelsesmåling -   Byggeledelse -  Eiendomsbesiktigelse  -  Taksering  
Sprengningsteknikk
Sprengingsprodukter
Eiendomsbesiktigelse
Vibrasjonsmåling
Byggeledelse
Byggelånskontroll
Skadeutredninger
Verditaksering
Risikoanalyser
Grunneierinformasjon
Råd og tips
Arealbegreper
Selge eller kjøpe
Linker
  Byggelånskontroll
Bank/lånegiver  forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen.   For å ha tilsyn med dette må du som byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver.  Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

 


Kontroll av dokumenter
I forbindelse med at ITEV AS utfører byggelånskontroll for deg, trenger vi kontraktdokumenter, tegninger, beskrivelser m.m.
Etter hvert som entreprenør sender faktura til deg, vil vi skanne disse inn og lage et fakturaoppsett til banken. Dine byggekostnader må ikke komme ut av kontroll. Avtalte priser m.m. må hele tiden ajourholdes.

Bistand med ferdigbefaringer, overtakelsesforretninger

Blant de viktigste milepæler er overtakelsen. På dette tidspunktet går ansvaret for objektet over fra entreprenør til byggherre, og det er derfor viktig at alle forhold som det er mulig å oppdage blir lokalisert og notert i befaringsprotokollen, slik at feil og mangler deretter kan bli utbedret av entreprenøren innen angitt frist. Videre vil overtakelse tilsi at innbetalte penger blir overført fra megler/byggherre til entreprenør.

Vi bistår deg under overtakelsesbefaringen med å passe på at det som er mulig å oppdage av feil og mangler blir oppdaget,

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et skriftlig tilbud på teknisk byggekontroll, deltakelse i byggemøter eller deltakelse ved overtakelsesforretning


Prisliste Byggelånskontroll - hent prisliste her
 

 

Hvordan foretar ITEV byggelånskontroll?

Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av  byggeperioden.  Disse besøk legger vi opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenører.
Første besøk kan være ved oppsatt råbygg.
Andre besøk kan være når bygget er innvendig klart til maling.
Tredje besøk kan være ved overlevering.
Når  bygget er ferdigstilt foretar ITEV ofte en avsluttende verditakst

 

Bankens rolle i byggelånet

Ofte ordner banken din med byggelånskontroll.  Ettersom det er du som betaler dette har du anledning til å velge hvem  som skal utføre denne jobben på din byggeplass. Men anbefalinger fra banken er ofte gode løsninger. ITEV utfører byggelånskontroll for handelsbanken AS sine kunder

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll vi utfører kun rapporterer fremdrift.  Ingen teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.
Det er ingen ting i veien for at vi både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

 

 

Postdresse Besøksadresse:
Ing. Trond Eeg Vatne AS
Postboks 91  - ULSET
5873 BERGEN
Fossekleiva 41 - 5119 ULSET
Telefon: 55 18 06 25 -  Faks: 55 19 32 18 E-post: post@itev.no
Webdesign - Ing. Trond Eeg Vatne